Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Đăng Khoa VAPE STORE

Fizzy Car Pod 1 Lần 15000 Hơi - Sạc Được

Fizzy Car Pod 1 Lần 15000 Hơi - Sạc Được

Giá thông thường 250.000 VND
Giá thông thường 200.000 VND Giá bán 250.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

𝑭𝑰𝒁𝒁𝒀 𝑪𝑨𝑹 𝟏𝟓𝟎𝟎𝟎 𝑷𝒖𝒇𝒇𝒔

𝑪𝒐𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒕𝒖̛̀ 𝒏𝒉𝒂̀ 𝑭𝑰𝒁𝒁𝒀 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒄𝒂̣̂𝒑 𝒃𝒆̂́𝒏 𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒗𝒊̣ 𝒂̣ 
  • Đ𝑎̣̂𝑚 𝑣𝑖̣, 𝑒̂𝑚, 𝑡ℎ𝑜̛𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑛, 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑢́𝑡
  •  𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 & ℎ𝑜̛𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡
  •  𝐶𝑎̉𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑒𝑠ℎ 1.2 𝑔𝑖𝑢́𝑝 đ𝑎́𝑛ℎ 𝑛𝑖 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑖̣
  •  𝐻𝑎̀𝑚 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑖 5%, đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑣𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑚𝑎̀..
Xem toàn bộ chi tiết