Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 4

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh dầu BUSHOU Trà 50MG/30ML [SALTNIC]

Tinh dầu BUSHOU Trà 50MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 320.000 VND
Giá thông thường 350.000 VND Giá bán 320.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

 𝐁𝐮𝐬𝐡𝐨𝐮 𝐓𝐞𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬

 line trà siêu hot hit siêu ngon từ nhà Bushou đáp sân nhà DK Vếp

 𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒃𝒆̂́𝒏 𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒓𝒂̀ 𝑩𝒖𝒔𝒉𝒐𝒖 đ𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒗𝒊̣ 𝒕𝒓𝒂̀ 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̣ 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 𝒏𝒈𝒐𝒏 , 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙪̀𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙢𝙖́𝙩 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝙡𝙖́ 𝙩𝙧𝙖̀ đ𝙖̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙜𝙞̀ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙗𝙤̉ 𝙡𝙤̛̃
𝘔𝘦𝘯𝘶 𝘉𝘶𝘴𝘩𝘰𝘶:
- 𝘛𝘳𝘢̀ 𝘕𝘩𝘢̀𝘪
- 𝘛𝘳𝘢̀ 𝘘𝘶𝘢̂́𝘵
- 𝘛𝘳𝘢̀ 𝘉𝘪́ Đ𝘢𝘰
- 𝘛𝘳𝘢̀ 𝘚𝘦n
- 𝑇𝑟𝑎̀ đen quả mọng
- 𝑇𝑟𝑎̀ 𝐶𝑎𝑚 quế
Xem toàn bộ chi tiết