Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 6

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh Dầu CASPER 30MG/30ML [SALTNIC]

Tinh Dầu CASPER 30MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 189.000 VND
Giá thông thường 350.000 VND Giá bán 189.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

𝗖𝗮𝘀𝗽𝗲𝗿 𝗝𝘂𝗶𝗰𝗲 𝗦𝗮𝗹𝘁𝗻𝗶𝗰

𝟯𝟬𝗠𝗟 / 𝟯𝟬-𝟱𝟬𝗠𝗚 :
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝟰 𝘀𝗶𝘂 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗵𝘂̛́𝗮 𝗵𝗲̣𝗻 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗵𝗼𝘁 
𝘾𝙖𝙨𝙥𝙚𝙧 𝙎𝒐̛̉ 𝙝𝒖̛̃𝙪 đ𝒐̣̂ 𝙡𝒂̣𝙣𝙝 𝙘𝙖𝙤, đ𝒐̣̂ 𝙣𝙜𝒐̣𝙩 đ𝒂̣̂𝙢 𝙫𝒊̣ 𝙫𝒂̀ đ𝒂̣̆𝙘 𝙗𝙞𝒆̣̂𝙩 𝙡𝒂̀ đ𝒐̣̂ 𝙣𝙞 𝙘𝙝𝙪𝒂̂̉𝙣.
𝗟𝗶𝘀𝘁 𝘃𝗶̣ 𝗴𝗼̂̀𝗺 :
  1. 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐋𝐞𝐦𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐓𝐞𝐚 : Trà Đào Cam Sả
  2. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚 : Trà Matcha
  3. 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐧𝐮𝐭 𝐓𝐚𝐫𝐨 : Khoai Môn Cốt Dừa
  4. 𝐒𝐨𝐮𝐫𝐬𝐨𝐩 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 : Mãng Cầu Dâu ( 𝑛𝑒𝑤 )
  5. 𝐃𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 : Nho Trắng Nho Xanh ( 𝑛𝑒𝑤 )
  6. 𝐋𝐞𝐦𝐨𝐧𝐠𝐫𝐚𝐬𝐬 𝐋𝐲𝐜𝐡𝐞𝐞 𝐓𝐞𝐚 : Trà Vải Cam Sả ( 𝑛𝑒𝑤 )
  7. 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐋𝐲𝐜𝐡𝐞𝐞 : Dưa Hấu Cam Vải ( 𝑛𝑒𝑤 )
Sẵn đủ cả 𝟯𝟬𝗠𝗚 và 𝟱𝟬𝗠𝗚 cho anh em bem ạ 
Xem toàn bộ chi tiết