Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh dầu MTFK SEVEN 55MG/30ML [SALTNIC]

Tinh dầu MTFK SEVEN 55MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 320.000 VND
Giá thông thường 350.000 VND Giá bán 320.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

𝙎𝙀𝙑𝙀𝙉 - 𝙈𝙏𝙁𝙆 𝙋𝙧𝙤𝙟𝙚𝙘𝙩

𝐒𝐞𝐯𝐞𝐧 𝐛𝐲 𝐌𝐓𝐅𝐊 - 𝐒𝐚𝐥𝐧𝐢𝐜 𝐣𝐮𝐢𝐜𝐞
(𝟑𝟑𝐦𝐠 - 𝟓𝟓𝐦𝐠)
Line juice Seven MTFK ra mắt thêm 2 vị mới cho anh em tha hồi trải nghiệm:
List 10 hương vị:
  1.  𝑺𝒕𝒂𝒓𝒍𝒊𝒎𝒆: Khế chanh (NEW)
  2.  𝑲𝒊𝒘𝒊 𝑴𝒂𝒏𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆𝒆𝒏: Măng cụt kiwi (NEW)
  3. 𝐅𝐮*𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐦𝐞: Chanh Bạc Hà
  4. 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭 𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞: Nho Lựu
  5. 𝐇𝐨𝐫𝐧𝐲 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡: Đào Dâu Mơ
  6. 𝐋𝐚𝐟𝐢𝐭𝐞: Vang Nho
  7. 𝐋𝐨𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥: Nhãn Chôm Chôm
  8. 𝐓𝐫𝐢𝐩𝐥𝐞 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐭: Táo Bạc Hà
  9. 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞: Dâu Táo Mâm Xôi
  10. 𝐌𝐲𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬: Vị đặc biệt
Xem toàn bộ chi tiết