Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh Dầu ROMIO KING 35MG/30ML [SALTNIC]

Tinh Dầu ROMIO KING 35MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 320.000 VND
Giá thông thường 350.000 VND Giá bán 320.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

𝐑𝐎𝐌𝐈𝐎 𝐊𝐈𝐍𝐆 

𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐨 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐝̵𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐨, 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐝̵𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐢𝐧𝐡, 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐝̵𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐍𝐢𝐜𝐨𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐝̵𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝟑𝟓/𝟓𝟓𝐦𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́𝐜 𝐍𝐢 𝐝̵𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐝̵𝐚́𝐧𝐡 𝐥𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡, 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐑𝐨𝐦𝐢𝐨 𝐕 𝐩𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̉𝐲 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨̀𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐝̵𝐞̂́𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̛𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣
 𝐋𝐈𝐒𝐓 𝐕𝐢̣ :
𝐃𝐮̛𝐚 𝐇𝐚̂́𝐮
𝐂𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐋𝐞𝐨
𝐒𝐮̛̃𝐚 𝐂𝐡𝐮𝐚 𝐃𝐚̂𝐮
𝐍𝐡𝐨
𝐊𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐌𝐨̂𝐧
 𝐎̂̉𝐢 𝐇𝐨̂̀𝐧𝐠
 𝐃𝐮̛𝐚 𝐋𝐮̛𝐨̛́𝐢
 𝐓𝐫𝐚̀ 𝐎 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐨
 𝐗𝐨𝐚̀𝐢 𝐗𝐚𝐧𝐡
 𝐗𝐨𝐚̀𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐨̂́𝐢
Xem toàn bộ chi tiết