Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 3

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh Dầu VAPPRO JUICE 35MG/30ML [SALTNIC]

Tinh Dầu VAPPRO JUICE 35MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 273.000 VND
Giá thông thường 350.000 VND Giá bán 273.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

𝐕𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨 Juice

 𝙏𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙑𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤 𝟯𝟬𝗠𝗟 

 𝙎𝙖𝙡𝙩𝙣𝙞𝙘 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙩𝙞𝙣𝙝 𝙙𝙖̂̀𝙪 𝙙𝙚̂́𝙣 𝙩𝙪̛̀ 𝙈𝙮̃. 𝙑𝙖𝙥𝙥𝙧𝙤 𝙟𝙪𝙞𝙘𝙚 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝟭𝟱 𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙞̣ 𝙩𝙧𝙖́𝙞 𝙘𝙖̂𝙮 𝙢𝙖́𝙩 𝙡𝙖̣𝙣𝙝 𝙦𝙪𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙙𝙖̉𝙢 𝙗𝙖̉𝙤 𝙝𝙖̂́𝙥 𝙙𝙖̂̃𝙣.
𝐿𝑖𝑠𝑡 𝑣𝑖̣: 30-50𝑛𝑖
- 𝑄𝑢𝑎̉ 𝑘ℎ𝑒̂́
- 𝑆𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑢̛́𝑎 𝑑𝑢̛̀𝑎
- 𝑆𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑎̂𝑢
- 𝐶ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑣𝑎̉𝑖
- 𝑋𝑜𝑎̀𝑖 𝑛𝑜𝑛
- 𝑀𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑡 𝑑𝑎̂𝑢 𝑛ℎ𝑜
- 𝐷𝑢̛́𝑎 𝑥𝑜𝑎̀𝑖 𝑑𝑎̀𝑜
- 𝐺𝑖𝑎̂́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑚𝑢̀𝑎 ℎ𝑒̀
- 𝐶ℎ𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑒𝑜
- 𝐾𝑒𝑚 𝑐ℎ𝑒𝑟𝑟𝑦 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑎̂́𝑡
- 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑜̂́ 𝑚𝑎̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢
- 𝑇𝑎́𝑜 𝑏𝑎̣𝑐 ℎ𝑎̀
- 𝐶ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑡
- 𝑀𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑎̀𝑜
Xem toàn bộ chi tiết