Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

Đăng Khoa VAPE STORE

Tinh Dầu OXVA OX PASSION 58MG/30ML [SALTNIC]

Tinh Dầu OXVA OX PASSION 58MG/30ML [SALTNIC]

Giá thông thường 260.000 VND
Giá thông thường 320.000 VND Giá bán 260.000 VND
Giảm giá Đã bán hết
Vị

OXVA OX PASSION SALTNIC

𝙎𝙞𝙚̂𝙪 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙅𝙪𝙞𝙘𝙚 𝙊𝙭𝙫𝙖 𝙙𝙖̃ 𝙘𝙤́ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙖̣𝙞 𝙨𝙝𝙤𝙥 𝙫𝙤̛́𝙞 𝟭𝟬 𝙫𝙞̣ 𝙝𝙤𝙖 𝙦𝙪𝙖̉ 𝟯𝟴-𝟱𝟴𝙢𝙜 , 𝙣𝙝𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙖𝙮 𝙙𝙚̂̉ 𝙨𝙤̛̉ 𝙝𝙪̛̃𝙪 𝙘𝙤𝙢𝙗𝙤 𝙤𝙭𝙫𝙖 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩.
𝐏𝐢𝐧𝐞𝐚𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐜𝐨𝐧𝐮𝐭 - Dứa dừa lạnh
𝐋𝐲𝐜𝐡𝐞𝐞 𝐓𝐞𝐚 - Trà vải lạnh
𝐁𝐥𝐮𝐞𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐑𝐚𝐬𝐩𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 - Việt quất mix Mâm xôi lạnh
𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐈𝐜𝐞 - Xoài lạnh
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐈𝐜𝐞 - Chanh leo lạnh
𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐓𝐞𝐚 - Trà nhài lạnh
𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐨𝐬𝐭𝐞𝐞𝐧 - Đào mix măng cụt lạnh
𝐆𝐫𝐚𝐩𝐞 𝐈𝐜𝐞 - Nho thuần lạnh
𝐒𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐖𝐚𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐥𝐨𝐧 - Dâu dưa hấu lạnh
𝐀𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡 - Táo mix đào
Xem toàn bộ chi tiết